Nea Makri, Attica, Greece

+30 6941 430681

Mon - Fri: 9:00 - 21:00

Γενικοί Κανόνες

 • Όλα τα προγράμματα οι περιηγήσεις και οι δραστηριότητες που προσφέρονται απο την εταιρία Adventure Club Hellas είναι κατάλληλες σε όλους όσους είναι ψυχικά και σωματικά υγιής και διαθέτουν σχετικά καλή φυσική κατάσταση.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποχρεώση να πειθαρχούν και να αποδέχονται τις οδηγίες του συνοδού – οδηγού ανά πάσα στιγμή, καθώς κατά την εκτέλεσεση των δραστηριοτήτων – περιηγήσεων ίσως ελλοχεύουν πιθανοί κίνδυνοι. Η ασφάλεια είναι πάντοτε η πρώτη προτεραιότητα και οι συνοδοί – οδηγοί είναι εκεί για να βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή.
 • Κάθε συμμετέχων που πάσχει από οποιαδήποτε ασθένεια θα πρέπει να ενημερώσει τον εκπρόσωπο της Adventure Club Hellas πριν την έναρξη της δραστηριότητας – περιήγησης ακόμη κι  αν αυτή δεν επηρεάζει άμεσα την συμμετοχή του σε αυτή.
 • Κάθε ανήλικος συμμετέχων θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από έναν ενήλικα γονιό/κηδεμόνα ή συνοδό. Σε περίπτωση που ταξιδεύει μόνος θα πρέπει να διαθέτει γραπτή  άδεια από γονέα/κηδεμόνα προκειμένου να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα – περιήγηση ή πρόγραμμα.
 • Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή σε κάποες από τις δραστηριότητες – περιηγήσεις ή προγράμματα της σε οποιοδήποτε ανήλικο άτομο εάν δεν φαίνεται αρκετά ικανό ώστε να συμμετάσχει. Για τον ίδιο λόγο ή εταιρία διατηρεί το δικαίωμα  να αρνηθεί την συμμετοχή σε οποιοδήποτε άτομο ανεξαρτήτως ηλικίας.
 • Ο συνοδός – οδηγός διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την συμμετοχή σε κάποιες από τις δραστηριότητες  – περιηγήσεις ή προγράμματα σε όποιον συμμετέχοντα θεωρεί ότι συμπεριφέρεται με τρόπο αντικοινωνικό ή επικίνδυνο για τον ίδιο ή και για την υπόλοιπη ομάδα.

Όροι Συμμετοχής

 • Οι συμμετέχοντες / ουσες συναίνουν και παρέχουν το δικαίωμα στην ADVENTURE CLUB HELLAS να κάνουν χρήση του φωτογραφικού υλικού, βίντεο και λοιπά δεδομένα, που δημιουργούνται σε σχέση με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες
 • Ο/Η συμμετέχων /ουσα οφείλει να αποδεχτεί τις οδηγίες και τους κανόνες της ADVENTURE CLUB HELLAS πριν και κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, ειδάλλως η ADVENTURE CLUB HELLAS διατηρεί το δικαίωμα να τον/την αποκλείσει από τη δραστηριότητα, χωρίς ο/η συμμετέχων να λάβει αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της απρεπούς συμπεριφοράς ή δημιουργίας προβλημάτων στην ομάδα.
 • Ο κάθε συμμετέχων / ουσα οφείλει – υποχρεούται  να ενημερώσει για τυχόν προβλήματα υγείας
 • Η ADVENTURE CLUB HELLAS διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, εφόσον κρίνει ότι η ψυχολογική – σωματική του/της κατάσταση βάζει σε κίνδυνο τον ίδιο / ίδια ή τους υπόλοιπους συμμετέχοντες
 • Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες μόνο κατόπιν συνοδείας από τους γονείς / κηδεμόνες και με την γραπτή συναίνεση αυτών

Εκτίμηση Κινδύνου - Απαλλαγή Ευθύνης

 • Ο κάθε συμμετέχων αντιλαμβάνεται και κατανοεί την ύπαρξη προβλέψιμων, απρόβλεπτων και εγγενών κινδύνων σχετικών με την δραστηριότητα – περιήγηση ή πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει.
 • Κίνδυνοι από τη συμμετοχή σε μια υπαίθρια δραστηριότητα – περιήγηση ή πρόγραμμα απορρέουν από την έκθεση του συμμετέχοντα στα στοιχεία της φύσης, συμπεριλαμβανομένων του νερού, του ανέμου, της σύγκρουσης με βράχια, την επαφή με τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, από την κατάπτωση βράχων, χιονοστιβάδων.
 • Πιθανοί τραυματισμοί μπορούν να προκύψουν και από τις συνθήκες χρήσης του εξοπλισμού.
 • Ο κάθε συμμετέχων αντιλαμβάνεται ότι η δραστηριότητα – περιήγηση ή πρόγραμμα στην οποία συμμετέχει μπορεί να ειναι σωματικά και διανοητικά έντονη.
 • Ο συμμετέχων με το παρών κείμενο – όρους αποδεσμεύει και απαλλάσσει πλήρως απέναντι στον νόμο και τη δικαιοσύνη τους ιδιοκτήτες, τους συνοδούς, τους οδηγούς, άλλους πιθανούς εμπλεκόμενους, εργαζόμενους ή εθελοντές της Adventure Club Hellas από οποιεσδήποτε ολικές ευθύνες, αγωγές, απαιτήσεις, ενέργειες, που μπορούν να προκύψουν από οποιεσδήποτε ζημίες, τραυματισμό, απώλειας αισθήσεων, θανάτου και ζημιών ιδιοκτησίας ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του σε κάποια δραστηριότητα – περιήγηση ή πρόγραμμα.  Η απαλλαγή από την ευθύνη περιλαμβάνει την απώλεια, τη ζημία, τον τραυματισμό ή τον θάνατο από αμέλεια (έμμεση ή άμεση) ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας  ή αιτίες με εξαίρεση τις περιπτώσεις δόλου.
 • Ο συμμετέχων με το παρόν, αποδέχεται και δηλώνει ότι ούτε ο ίδιος ούτε και η οικογένεια του, οι κληρονόμοι του ή οι εξουσιοδοτημένοι του, έχουν δικαίωμα απαίτησης και δεν θα ασκήσουν αγωγή εναντίον των ιδιοκτήτων, τους συνοδούς, τους οδηγούς, άλλους πιθανούς εμπλεκόμενους, εργαζόμενους ή εθελοντές της Adventure Club Hellas.

Πολιτική Ακύρωσης

Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής και εφόσον έχει καταβληθεί προκαταβολή ή ολόκληρο το αντίτιμο ισχύουν τα εξής:

  • Μονοήμερη με μετακίνηση με ίδιο μέσο του/της συμμετέχοντα/χουσας, ακύρωση έως και 72 ώρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης, πλήρης επιστροφή χρημάτων. Μετά το πέρας των 72 ωρών δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων
  • Για τις μονοήμερες εξορμήσεις με πούλμαν έως και 7 ημέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης, πλήρης επιστροφή χρημάτων. Μετά το πέρας των 7 ημερών δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων
  • Για τις διήμερες, τριήμερες ,  πολυήμερες εξορμήσεις με πούλμαν  ή με ίδιο μεταφορικό μέσο, με διαμονή σε καταφύγιο, ξενοδοχείο, ξενώνα, camping (ότι προβλέπεται για κάθε εκδήλωση) έως και 21 ημέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης πλήρης επιστροφή χρημάτων. Έως και 10 ημέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης, επιστροφή 50% επί του συνολικού κόστους. Σε άλλη περίπτωση ακύρωσης για διάστημα μικρότερο των 10 ημερών πριν την εκδήλωση δεν θα γίνεται επιστροφή των χρημάτων

Τρόπος Κράτησης

Σε κάθε δράση μας θα βρείτε και την αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε με όλα σας τα στοιχεία. Για να γίνει μια αίτηση δεκτή, θα πρέπει όλα τα στοιχεία που μας παρέχεις να είναι αληθή, έτσι ώστε οι διοργανωτές να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σου σε περίπτωση που χρειαστεί.

Η συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκδρομή από μέρους σου προς εμάς. Για να κλείσεις / κατοχυρώσεις την θέση σου, χρειάζεται να καταθέσεις το ανάλογο αντίτιμο στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα λάβεις ή αναφέρονται, γράφοντας ως αιτιολογία το επώνυμο σου & τον εκάστοτε προορισμό – δραστηριότητα. Με την ολοκλήρωση της αντίστοιχης κατάθεσης θα λάβεις στο e-mail σου, το νόμιμο παραστατικό (Απόδειξη – Τιμολόγιο) επιβεβαιώνοντας αυτόματα και την κράτηση σου, από εμάς.

 •  

Τροποποίηση του Προγράμματος

Τα προγράμματα, οι διαδρομές και η διάρκεια των δραστηριοτήτων υπόκεινται σε αλλαγές εξαιτίας της ικανότητας της ομάδας, της φυσικής κατάστασης των συμμετεχόντων και των καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν στην περιοχή. Η ADVENTURE CLUB HELLAS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα λόγω κακοκαιρίας ή τεχνικών δυσκολιών

Stay in Touch

We will send you at most one or two short email a month. And we will NEVER EVER pass your info to any other outfit, no matter how worthy.

© 2019 Adventure Club All Rights Reserved. Terms And Conditions. Privacy Policy

Γ.Ε.Μ.Η. 159388603000